Ovim Ispravkom Zakona:

-  u čl. 34. u izmijenjenom čl. 90. st. 11. iza riječi: »rješenjem« pogreškom je otisnut zarez,

-  u čl. 37. u dodanom čl. 102.a st. 1. toč. 6. riječi u zagradi koje glase: »(članak 29. stavak 7.)« trebaju glasiti: »(članak 29. stavak 6.)«.

Objavljeno: 04.11.2015.

natrag