Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2015. i 02/2015. - Liste preventivno zaštićenih dobara objavljuje ministar kulture Republike Hrvatske na temelju čl. 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 69/99 - 152/14). U Listu preventivno zaštićenih dobara Republike Hrvatske, sukladno čl. 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. 3. 2015. godine unesena su određena (a) nepokretna kulturna dobra, (b) podvodna arheološka nalazišta, (c) pokretna kulturna dobra i (d) nematerijalna kulturna dobra.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_55_1061.html

Objavljeno: 25.05.2015.

natrag