U Nar. nov., br. 93/15 od 28. kolovoza 2015.objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu koji stupa na snagu 5. rujna 2015. godine.

Pravilnikom se mijenja Obrazac: BIL, te se bilanca za 2015. godinu sastavlja na novom obrascu koji je sastavni dio Pravilnika.

Objavljeno: 01.09.2015.

natrag