U Nar. nov., br. 93/15 od 28. kolovoza 2015. objavljena je Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju koji stupa na snagu 1. rujna 2015. godine.

Uredbom se intervenira u čl. 92. Zakona (osnovna mirovina), te sukladno tome se u prijelaznim i završnim odredbama propisuje da korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema propisu koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili kojem je mirovina određena prema tom propisu, a koji je to pravo ostvario do stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje članstvo u obveznom mirovinskom fondu 1. rujna 2015. i ukupna kapitalizirana svota doprinosa s osobnog računa prenosi se putem Središnjeg registra osiguranika u državni proračun.

Isto tako, korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema ranije važećem Zakonu o mirovinskom osiguranju kao i korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti prema dosadašnjem Zakonu o mirovinskom osiguranju, a koji je to pravo ostvario do stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje članstvo u obveznom mirovinskom fondu 1. rujna 2015., a ukupna kapitalizirana svota doprinosa s osobnog računa prenosi se putem Središnjeg registra osiguranika u državni proračun.

Objavljeno: 01.09.2015.

natrag