U Nar. nov., br. 82 od 24.7.2015. objavljen je Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Nakon usporedbe s izvornim tekstom, utvrđena je pogreška u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koja je objavljena u Nar. nov. br. 79 od 20.7.2015.

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov. br. 79/15) u čl. 5. umjesto riječi: »dan nakon« trebaju stajati riječi: »osmog dana od dana«.

Objavljeno: 29.07.2015.

natrag