Državni zavod za statistiku objavio je da Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2015. u odnosu na kolovoz 2015. iznosi 99,5.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_111_2159.html

Objavljeno: 16.10.2015.

natrag