Državni zavod za statistiku objavio je da Indeks potrošačkih cijena u veljači 2015. u odnosu na siječanj 2015. iznosi 100,2. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_31_646.html

Objavljeno: 25.03.2015.

natrag