U Nar. nov., br. 67/15 od 17.06.2015. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2015., a isti u odnosu na travanj 2015. iznosi 100,4.

Objavljeno: 18.06.2015.

natrag