Državni zavod za statistiku objavio je Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2014. Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2014. u odnosu na studeni 2014. iznosi 99,1.

Objavljeno: 23.01.2015.

natrag