Državni zavod za statistiku objavio je da Indeks potrošačkih cijena u odnosu na svibanj 2015. iznosi 99,7.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_79_1536.html

Objavljeno: 22.07.2015.

natrag