U Nar. nov., br. 21/15 od 24. veljače 2015. objavljenje Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2015. godine.

Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2015. godine planirana je provedba ukupno 283 statistička istraživanja, a od toga 163 na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 71 statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te 49 razvojnih aktivnosti. Od ukupno 283 statistička istraživanja, Državni zavod za statistiku u 2015. provest će 227 istraživanja.

Objavljeno: 25.02.2015.

natrag