U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2015. objavljena je Eskontna stopa Hrvatske narodne banke. Eskontna stopa HNB-a na dan 31. prosinca 2014. iznosi 7%.

Objavljeno: 07.01.2015.

natrag