U Nar. nov., br. 96 od 9.9.2015. objavljen je  Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja , koji se primjenjuje od 1. listopada 2015. godine.

 

Navedenim Dodatkom ugovorne strane utvrđuju izmjene i dopune prava ugovorenih Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 143/13).

Objavljeno: 11.09.2015.

natrag