Zakonom o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža uskraćuje se pravo na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, koje je kolektivnim ugovorima ugovoreno u visini od 4, 8 i 10%, i to: za zaposlene u državnim službama kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, te za zaposlene u javnim službama kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta ili kao uvećanje osnovice za izračun plaće ili kao uvećanje plaće izračunate kao umnožak osnovne plaće i dodataka s osnova uvjeta rada.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 07.04.2014.

natrag