U Nar. nov., br. 19 od 12. veljače 2014. objavljen je Zakon o turističkoj inspekciji koji stupa na snagu dana 13.2.2014.

Ovim se Zakonom uređuju ustrojstvo, poslovi i način rada turističke inspekcije te uvjeti za imenovanje, prava, obveze i ovlasti turističkih inspektora, kao i druga pitanja s tim u vezi.

 

Objavljeno: 17.02.2014.

natrag