U Nar. nov., br. 93 od 30. srpnja 2014. objavljen je Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) koji će stupiti na snagu 7. kolovoza 2014.

Zakonom se uređuje se način sudjelovanja radnika u odlučivanju u europskom društvu (Societas Europaea - SE) (u daljnjem tekstu: europsko društvo) te u europskoj zadruzi (Societas Cooperativa Europaea - SCE) (u daljnjem tekstu: europska zadruga).

Objavljeno: 31.07.2014.

natrag