Zakonom o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije uređuje se način i postupak donošenja programa, mjera i aktivnosti radi saniranja posljedica katastrofe proglašene na području Vukovarsko-srijemske županije koje je pogođeno poplavom, određuju se nadležna tijela i rokovi za postupanje te druga pitanja s tim u vezi, a s ciljem zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite životinja, zaštite imovine, prava vlasništva, zaštite okoliša, prirodnih i gospodarskih dobara, kulturne baštine, kulturne infrastrukture, drugih prava i sloboda te stvaranja uvjeta za uspostavu normalnoga života i obavljanja gospodarskih, obrazovnih i kulturnih djelatnosti. Ovaj Zakon donosi se za razdoblje od godinu dana od dana njegova stupanja na snagu.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prestaje važiti istekom godine dana od dana njegova stupanja na snagu.

Objavljeno: 27.06.2014.

natrag