U Nar. nov., br. 74/14 od 18. lipnja 2014. objavljen je Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (u nastavku: Zakon), a stupio je na snagu 22. lipnja 2014.

Zakonom se utvrđuju nadležna tijela i postupanje nadležnih tijela za provedbu sljedećih uredbi Europske unije:

  1. Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (SL L 210, 31. 7. 2006.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1082/2006)
  2. Uredbe (EU) br. 1302/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) u vezi s pojašnjenjem, pojednostavljenjem i poboljšanjem osnivanja i funkcioniranja takvih grupacija (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1302/2013).

Postupak odobrenja sudjelovanja u EGTS-u članova iz RH koji je započet prije stupanja Zakona na snagu dovršit će se po odredbama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (Nar. nov., br. 76/13).

Stupanjem Zakona na snagu prestaje važiti Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (Nar. nov., br. 76/13).

Objavljeno: 23.06.2014.

natrag