U Nar. nov., br. 128/14 od 31. listopada 2014. objavljen je Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (u nastavku: Zakon), a stupit će na snagu 1. veljače 2015. godine.

Danom stupanja ovog Zakona na snagu prestat će važiti Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (Nar. nov., br. 84/2011 i 130/2011).

Ovim Zakonom se ustanovljavaju županijska i općinska državna odvjetništva te se određuju područja njihove nadležnosti i sjedišta u kojima će djelovati. Uzimajući u obzir novu organizaciju mreže sudova, u RHustanovljuje se 22 općinska državna odvjetništva i 15 županijskih državnih odvjetništava za postupanje u kaznenim i u građansko-upravnim postupcima, a sadašnja Općinska državna odvjetništva koja prestaju s radom postat će stalne službe općinskih državnih odvjetništava ustanovljenih ovim Zakonom.

Objavljeno: 03.11.2014.

natrag