U Nar. nov., br. 22 od 19.2.2014. objavljen je Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima koji stupa na snagu 27.2.2014. godine.

Ovim se Zakonom uređuju:

  • osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava koja isplaćuju mirovine u okviru obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje te mirovine na temelju jednokratne uplate osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo
  • mirovinski programi obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje te mirovinski programi na temelju jednokratne uplate osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo
  • mirovine te njihova isplata.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (Nar. nov., br. 106/99, 63/00, 140/05, 107/07 i 114/11).

 

Objavljeno: 21.02.2014.

natrag