U Nar. nov., br. 152/14 od 22.12.2014. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 30.12.2014.

U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) u čl. 388. st. 5. riječi: ''1. siječnja 2015. godine'' zamjenjuju se riječima: ''1. siječnja 2017.''.

Navedeni st. 5. glasi: Zaštita povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga određena ovim Zakonom neće se primjenjivati u korist stjecanja do kojih dođe do 1. siječnja 2017. godine ako se njime stječe nekretnina na kojoj je bilo upisano društveno vlasništvo, a nije brisano prije nego što je ovaj Zakon stupio na snagu.

Objavljeno: 30.12.2014.

natrag