U Nar. nov., br. 90 od 25.7.2014. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o lijekovima (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 26.7.2014.

U Zakonu o lijekovima (Nar. nov., br. 76/13) u čl. 234. st. 2. riječi: »ili najduže 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »ili najduže do 1. srpnja 2015«. Naime, serija lijeka odobrena u Europskoj uniji centraliziranim postupkom, proizvedena u skladu s odobrenjem za stavljanje u promet danim prije stupanja na snagu Zakona o lijekovima može se unositi i nalaziti u prometu u Republici Hrvatskoj do isteka roka valjanosti ili najduže do 1. srpnja 2015.

Objavljeno: 29.07.2014.

natrag