U Nar. nov., br. 143 od 3.12.2014. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o igrama na sreću koji stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Porez na dobitke plaća se po stopi od 10% na dobitke do 10.000,00 kuna, po stopi od 15% na dobitke iznad 10.000,00 kuna do 30.000,00 kuna, po stopi od 20% na dobitke iznad 30.000,00 kuna do 500.000,00 kuna te po stopi od 30% na dobitke iznad 500.000,00 kuna

Objavljeno: 08.12.2014.

natrag