U Nar. nov., br. 152/14 od 22.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 30.12.2014., osim čl. 1. i 2. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1.1.2015.

Zakon, između ostalog, propisuje da po iskorištenju posvojiteljskog dopusta, zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj za posvojenika do njegove 8. godine života ima pravo na roditeljski dopust i sva druga prava zaposlenog roditelja i samozaposlenog roditelja pod uvjetima i u trajanju propisanom ovim Zakonom.

Objavljeno: 30.12.2014.

natrag