Zakonom o igrama na sreću (Nar. nov., br. 87/09 - 158/13) uređuje se sustav, vrste i uvjeti priređivanja igara na sreću, pravila i postupci stjecanja i oduzimanja prava na priređivanje igara na sreću, prava i obveze priređivača igara na sreću, način raspodjele prihoda od igara na sreću, nadzor nad priređivanjem igara na sreću.

Prema izmijenjenim odredbama, porez na dobitke od lutrijskih igara na sreću plaća se po stopi od 10% na dobitke iznad 750,00 kn do 10.000,00 kn, po stopi od 15% na dobitke iznad 10.000,00 kn do 30.000,00 kn, po stopi od 20% na dobitke iznad 30.000,00 kn do 500.000,00 kn, a po stopi od 30% na dobitke iznad 500.000,00 kn.

Porez na dobitke od igara klađenja plaća se po stopi od 10% na dobitke iznad 750,00 kn do 10.000,00 kn, po stopi od 15% na dobitke iznad 10.000,00 kn do 30.000,00 kn, po stopi od 20% na dobitke iznad 30.000,00 kn do 500.000,00 kn, a po stopi od 30% na dobitke iznad 500.000,00 kn. Porez na  dobitke obračunava se i naplaćuje pri isplati dobitka, a obračun i uplatu obavlja priređivač igre klađenja. Osnovica za obračun poreza jest novčani iznos pojedinačnog dobitka.

Izmjene Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 07.04.2014.

natrag