U Nar. nov., br. 30 od 5.3.2014. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima koji je stupio na snagu 6.3.2014.

Zbog ukidanja Državnog inspektorata

od 1. siječnja 2014. godine, u cilju reguliranja inspekcijskih poslova koji se odnose na nadzor

tržišta građevnih proizvoda, nužno je ovaj Zakon donijeti po hitnom postupku, a kako ne bi

nastale pravne praznine, odnosno pravna nesigurnost.

Slijedom toga, pristupilo se izmijeni odredbi Zakona o građevnim proizvodima

kako bi se isti uskladio sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i

djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj

148/2013) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine, a s kojim danom je prestao s

radom Državni inspektorat

Objavljeno: 10.03.2014.

natrag