U Nar. nov., br. 147 od 12.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima koji stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Izmjenama Zakona brisan je čl. 7.a Zakona koji glasi:

"Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina propisana člankom 20. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97., 73/00., 87/00., 94/01. i 88/02.) primjenjuju se i na brdsko-planinska područja."

Objavljeno: 15.12.2014.

natrag