U Nar. nov., br. 30 od 5.3.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi koji je stupio na snagu 6.3.2014.

Izmjenama Zakona uređuje se sljedeće:

  • inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o boravišnoj pristojbi provodi nadležna inspekcija Ministarstva financija, umjesto gospodarskih inspektora Državnog inspektorata,
  • usklađuje se plaćanje boravišne pristojbe za nautičare s drugačijim načinom plaćanja naknada iz područja pomorstva,
  • daje se ovlaštenje ministru turizma da detaljnije uredi način plaćanja boravišne

pristojbe za nautičare.

Objavljeno: 10.03.2014.

natrag