Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Nar. nov., br. 93/13 i 41/14) uređuju se pitanja određenja poduzetničke infrastrukture, vrste i kategorizacija poduzetničkih zona (PZ) i poduzetničkih potpornih institucija (PPI), ustrojavanje registra PZ/PPI-a, odnosno izgradnja sistematizirane baze podataka poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija u Ministarstvu poduzetništva i obrta, kao nadležnom tijelu državne uprave za poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije, sustavi potpora, odnosno preduvjeti i kriteriji odobravanja potpora za unapređenje poslovnih aktivnosti poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija.

Izmjene i dopuna Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 07.04.2014.

natrag