U Nar. nov., br. 30 od 5.3.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji je stupio na snagu 6.3.2014.

Zakonom o izmjenama Zakona propisano je sljedeće:

  • da inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti provode turistički inspektori Ministarstva turizma umjesto gospodarskih inspektora Državnog inspektorata,
  • da se rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih

usluga umjesto nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata

dostavljaju mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva turizma,

  • da se Zakonom o ugostiteljskoj djelatnost više ne propisuje nadležnost za nadzor nad obavljanjem neregistrirane ugostiteljske djelatnosti, odnosno neregistriranim

pružanjem ugostiteljskih usluga, odnosno poštivanjem zabrane javnog oglašavanja ili

reklamiranja neregistriranih pružatelja ugostiteljskih usluga.

  • brisana je  obveza ishođenja prethodne suglasnosti sanitarnog inspektora o ispunjavanju sanitarnih uvjeta kada se radi o pružanju ugostiteljskih usluga izvan ugostiteljskog objekta (navedena je odredba postala suvišna s obzirom na Uredbu (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane,  koja se izravno primjenjuje, a kojom je propisano načelo primarne odgovornosti subjekta u poslovanju s hranom za sigurnost hrane).

Objavljeno: 10.03.2014.

natrag