Zakonom o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Nar. nov., br. 80/13 i 41/14) uređuje se program izravne potpore, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima, mjere ruralnog razvoja u okviru zajedničke poljoprivredne politike, pravila državne potpore, te upravni i inspekcijski nadzor. U 2014. godini provode se sljedeće mjere ruralnog razvoja:

  1. mjere u sklopu IPARD programa ruralnog razvoja 2007-2013 prema Zakonu o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Nar. nov. - Međunarodni ugovori, br. 10/08),
  2. potpora za osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi,
  3. potpora za organizaciju manifestacija,
  4. potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju,
  5. potpora za integriranu poljoprivrednu proizvodnju,
  6. potpora za očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja,
  7. potpora za očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja,
  8. potpora za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.

Izmjene i dopuna Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 07.04.2014.

natrag