Zakonom o međunarodnim mjerama ograničavanja (Nar. nov., br. 139/08 i 41/14) uređuje se postupak primjene međunarodnih mjera ograničavanja koje Republika Hrvatska provodi u skladu s pravnim aktima i odlukama Europske unije radi uspostavljanja i (ili) očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti, poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, razvoja i jačanja demokracije i pravne države te drugih s međunarodnim pravom usklađenih ciljeva.

Izmjene i dopuna Zakona stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 07.04.2014.

natrag