U Nar. nov., br. 147 od 12.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu koji stupa na snagu 20. prosinca 2014.

Izmjenama Zakona se omogućava financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i sredstvima ostvarenim od komunalne naknade u slučajevima u kojima to jedinica lokalne samouprave ocijeni potrebnim, te se usklađuje Zakon o komunalnom gospodarstvu sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu rada ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave u dijelu provedbe inspekcijskog nadzora.

Objavljeno: 15.12.2014.

natrag