U Nar. nov., br. 143 od 3.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit koji stupa na snagu 11.12.2014.

Kao najvažnije Izmjene i dopune zakona izdvajamo:

 • fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti obvezno prelazi na sustav plaćanja poreza na dobit i vođenja dvojnog knjigovodstva:
  • ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvarila ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna (a ne kao do sada 2.000.000,00 kuna) ili
  • ako ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:
   • u prethodnom poreznom razdoblju ostvario je dohodak veći od 400.000,00 kuna,
   • ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna,          
   • u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika.
 • poreznu olakšicu za reinvestiranu dobit moći će koristiti samo porezni obveznik koji izvrši investiranje u dugotrajnu imovinu uz uvjet očuvanja postojećih radnih mjesta odnosno radnika najmanje dvije godine nakon godine u kojoj je izvršeno reinvestiranje dobiti;
 • neprofitne udruge ili druge organizacije i ustanove koje u skladu s posebnim propisima obavljaju određenu gospodarsku djelatnost čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, dužne su u roku od osam dana od dana početka obavljanja te djelatnosti upisati se u registar poreznih obveznika koji vodi Porezna uprava radi utvrđivanja obveza poreza na dobit po osnovi obavljanja određene gospodarske djelatnosti;
 • na isplate dividendi i udjela u dobiti inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe ne plaća se porez po odbitku ukoliko se isplaćuju iz dobiti ostvarene do 29.2.2012. i dr.

Detaljnije o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit možete pročitati u TEB-ovom časopisu "Financije , pravo i porezi" br. 12/14.

Objavljeno: 08.12.2014.

natrag