U Nar. nov., br. 141 od 1.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi koji stupa na snagu 9.12.2014. osim čl. 9. toga Zakona koji stupa na snagu 1. srpnja 2015.

Ovim Zakonom:

  • brisane su pojedine odredbe Zakona o Poreznoj upravi radi usklađenja i jedinstvenog postupanja prema državnim službenicima Porezne uprave u odnosu na ostale državne službenike (odredbe o raspisivanju i provedbi natječajnog postupka za službenike Porezne uprave i za položaje odnosno radna mjesta rukovodećih državnih službenika, način popunjavanja slobodnih radnih mjesta, pojedine vrste teških povreda službene dužnosti, privremeni i trajni premještaji, udaljenje i donošenje akata vezanih uz udaljenje iz državne službe);
  • usklađene su odredbe Zakona o Poreznoj upravi koje se odnose na postupak provedbe javnog natječaja za ravnatelja Porezne uprave s odredbama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika;
  • briše se obveza službenika Porezne uprave glede ispunjavanja imovinskih kartica;
  • propisuje se da se sigurnosna provjera provodi obavezno za ravnatelja, zamjenika i pomoćnike ravnatelja Porezne uprave, prema posebnim propisima;
  • uređuje se osiguravanje besplatne pravne pomoći službeniku Porezne uprave;
  • propisuju se nove odredbe o reorganizaciji poslova provođenja postupka naplate i ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, provođenje ovrhe radi naplate proračunskih prihoda koje su u postupku financijskog nadzora utvrdile ustrojstvene jedinice Ministarstva financija i praćenje naplate;
  • mijenja se odredba koja se odnosi na prekršajni postupak koji vodi Porezna uprava;
  • propisuje se mogućnost dodjeljivanja posebnog statusa poreznom obvezniku u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza i dr.

Objavljeno: 02.12.2014.

natrag