U Nar. nov., br. 147 od 12.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi koji stupa na snagu 20. prosinca 2014., osim čl. 15., 16. I 17. Zakona o izmjenama i dopunama koji stupaju na snagu 1. siječnja 2015.

Zakonom su propisane i porezne povlastice i zaštita okoliša na području posebne državne skrbi, čija provedba je u nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Mjere za razvoj slabije razvijenih područja, koje će provoditi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, ubuduće će biti propisane Zakonom o regionalnom razvoju RH, pa se brišu čl. 22. i 25. iz Zakona o područjima posebne državne skrbi.

Osim brisanja navedenih članaka Zakona o područjima posebne državne skrbi, izvršene su izmjene i dopune koje se tiču upravnog postupanja u upravnom području stambenog zbrinjavanja, u cilju njegovog unapređenja i postizanja učinkovitosti postupka.

Objavljeno: 15.12.2014.

natrag