U Nar. nov., br. 152/14 od 22.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 30.12.2014.

Zakon propisuje da je odgovorni osiguratelj dužan isplatiti iznos naknade štete u roku od 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva. U slučaju nemogućnosti utvrđenja visine konačnog iznosa štete, odgovorni osiguratelj je oštećenoj osobi dužan isplatiti iznos nespornog iznosa naknade štete kao predujam u propisanom roku. U slučaju neizvršenja obveze isplate naknade štete ili nespornog iznosa naknade štete, u navedenom roku, oštećena osoba uz dužni iznos naknade štete, odnosno uz dužni nesporni iznos naknade štete ima pravo i na isplatu iznosa kamate, i to od dana podnošenja odštetnog zahtjeva.

U pogledu odštetnih zahtjeva na koje se odnosi odredba čl. 3. st. 1. ovoga Zakona podnijetih prije stupanja na snagu ovoga Zakona, rokovi i zakonske zatezne kamate iz čl. 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (Nar. nov., br. 151/05, 36/09, 75/09 i 76/13) teku od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Objavljeno: 30.12.2014.

natrag