U Nar. nov., br. 152/14 od 22.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 30.12.2014.

Zakon, između ostalog, propisuje da je uvjet za dobivanje povlastice za mali obalni ribolov posjedovanje važećeg odobrenja za obavljanje malog ribolova do 31.12.2014. Ministar će pravilnikom utvrditi broj nositelja važećih odobrenja za mali ribolov kojima će se izdati povlastice za mali obalni ribolov. Ministar će do 31.1.2015. pravilnikom propisati kriterije za rang-listu sudionika u malom obalnom ribolovu za 2015. godinu. Ministarstvo će objaviti izvod iz Registra do 30.11. tekuće godine za sljedeću godinu, u obliku rang-liste sudionika u malom obalnom ribolovu.

Iznimno od odredbe čl. 12. st. 1. ovoga Zakona do izdavanja povlastica, ali najkasnije do 31.10.2015., sudionici s rang-liste moći će obavljati mali obalni ribolov u ribolovnim zonama i ribolovnim plovilom upisanim u odobrenje za mali ribolov.

Nositeljima važećih odobrenja za mali ribolov koji ne udovoljavaju kriterijima za uvrštavanje na rang-listu Ministarstvo će na njihov zahtjev izdati godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov pridnenim parangalima bez naknade, a važeća odobrenja za obavljanje malog ribolova ukinuti.

Ovlaštene osobe Carinske uprave obavljaju inspekcijski nadzor prema ovome Zakonu.

Za prekršaje u gospodarskom ribolovu osim propisanih novčanih kazni dodjeljuju se:

  • tri negativna prekršajna boda za prekršaje iz čl. 77. st. 1. toč. 12. ovoga Zakona,
  • četiri negativna prekršajna boda za prekršaje iz čl. 78. st. 1. toč. 12. ovoga Zakona,
  • pet negativnih prekršajnih bodova za prekršaje iz čl. 77. st. 1. toč. 15., 16., 18. i 20. ovoga Zakona,
  • šest negativnih prekršajnih bodova za prekršaje iz čl. 77. st. 1. toč. 13. ovoga Zakona,
  • sedam negativnih prekršajnih bodova za prekršaje iz čl. 77. st. 1. toč. 11., 14., 17., 19. i 21. ovoga Zakona.

Objavljeno: 30.12.2014.

natrag