U Nar. nov., br. 128/14 od 31. listopada 2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (u nastavku: Zakon), a stupa na snagu 8. studenoga 2014. godine.

Objavljeno: 03.11.2014.

natrag