U Nar. nov., br. 143 od 3.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koji će stupiti na snagu 1.1.2015, osim određenih članaka kojima se reguliraju rješenja o plaćanju doprinosa za pojedine obveznike.

Zakon o  izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima sadrži niz novosti, a najbitnije su:

  • oslobođenje obveze doprinosa na osnovicu pri isplati plaća za osobe mlađe od 30 godina života po osnovi ugovora o radu na neodređeno vrijeme, u razdoblju do 5 godina,
  • promjena načina utvrđivanja obveza doprinosa samostalnim obveznicima doprinosa s tim da će osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i plaćaju porez na dohodak/dobit još u 2015. dobiti rješenja, a od 1.1.2016. sami će obračunavati i izvješćivati na JOPPD,
  • paušalisti i osobe s profesionalnim statusom (članovi uprave, izvršni direktori; slobodna zanimanja - umjetnici, novinari i sportaši - koji plaćaju porez po odbitku; osobe zaposlene u EU institucijama te kod poduzetnika sa sjedištem u inozemstvu) dobit će s 1.1.2015. nova rješenja (bez iskazanih mjesečnih obveza),
  • usklađenje odredbi Zakona o doprinosima s odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - u cijelom se Zakonu ukidaju odredbe o plaćanju posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom,
  • oslobođenje od plaćanja doprinosa prema drugom dohotku po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena i dr.

Objavljeno: 08.12.2014.

natrag