U Nar. nov., br. 30 od 5.3.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi koji je stupio na snagu 6.3.2014.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi propisano je sljedeće:

  • propisani su novi poslovi carinske službe obuhvaćaju nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje obavljanje trgovine i obavljanje usluga, nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda te transakcijama u području prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu te naplatom boravišne pristojbe i dr.,
  • nomotehnički su uređene pojedine odredbe Zakona o carinskoj službi,
  • uveden je jedinstveni modela vođenja carinsko-prekršajnog postupka na temelju optužnog

prijedloga ovlaštenog tužitelja i dr.

Objavljeno: 10.03.2014.

natrag