U Nar. nov., br. 121 od 10.10.2014. objavljen je Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koji stupa na snagu 1.1.2015.

 

Odredbe ovoga Zakona odnose se na domaće i strane udruge i njihove saveze, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikate, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera (u daljnjem tekstu: neprofitna organizacija).

 

Ovim se Zakonom uređuje okvir financijskog poslovanja i elementi računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija, i to:

 • načela sustava financijskog poslovanja,
 • izrada i izvršavanje financijskih planova,
 • izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava,
 • računovodstvena načela i poslovi,
 • poslovne knjige i knjigovodstvene isprave,
 • popis imovine i obveza,
 • načela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka,
 • financijsko izvještavanje,
 • revizija godišnjih financijskih izvještaja,
 • javna objava godišnjih financijskih izvještaja,
 • nadzor nad financijskim poslovanjem i računovodstvom i
 • druga područja koja se odnose na financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

Objavljeno: 17.10.2014.

natrag