U Nar. nov., br. 47/14 od 16. travnja 2014. objavljen je Zakon o državnim potporama (u nastavku: Zakon), koji stupa na snagu 24. travnja 2014., osim odredbi čl. 15. st. 1. i 2. koje stupaju na snagu 1. siječnja 2017.

Promatranjem funkcioniranja novopostavljenog sustava u RH kroz posljednjih 6 mjeseci, od 1. srpnja do prosinca 2013., posebno imajući na umu dugotrajnosti postupka pred Europskom komisijom radi odobrenja prijedloga državnih potpora, uočena je potreba njegove izmjene, prvenstveno s ciljem još većeg pojednostavljenja sustava u RH te kvalitetnijeg pružanja stručne pomoći davateljima državnih potpora u RH, radi što učinkovitije dodjele istih.

Stoga se ovim Zakonom nastoje ostvariti sljedeći ciljevi:

  • pojednostavnjenje postupka za davatelje državnih potpora prije njihove dodjele te pojednostavljenje dostave podataka o dodijeljenim državnim potporama,
  • učinkovitija provedba gospodarske politike,
  • kvalitetnija priprema prijedloga državnih potpora,
  • centralizacija sustava državnih potpora u Republici Hrvatskoj - jedna točka između Europske komisije i sudionika sustava u Republici Hrvatskoj,
  • jedinstvena baza podataka o državnim potporama, kao i istovrsno izvješće o državnim potporama za Europsku komisiju i hrvatske institucije

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o državnim potporama (Nar. nov., br. 72/13 i 141/13), dok Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama (Nar. nov., br. 99/13) ostaje na snazi do stupanja na snagu pravilnika iz čl. 19. st. 1. ovoga Zakona u dijelu koji nije u suprotnosti s ovim Zakonom.

Objavljeno: 18.04.2014.

natrag