Ukinuti čl. 102. st. 3. i čl. 165. st. 3. Zakona o javnoj nabavi

U Nar. nov., br. 13/14 od 3. veljače 2014. objavljena je Odluka Ustavnog suda RH, br. U-I-1678/2013 od 19. prosinca 2013., kojom se prihvaća prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se ukidaju čl. 102. st. 3. i čl 165. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11, 83/13 i 143/13).

Budući da u Odluci Ustavnog suda nije naveden drugačiji rok, ukinute odredbe prestale su važiti 3. veljače. 2014. odnosno s danom objave odluke Ustavnog suda u ''Narodnim novinama".

Odredbe Zakona o javnoj nabavi koje su ukinute:

Članak 102. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi

(3) Ponuditelji ne smiju kopirati, umnažati, reproducirati, fotografirati ili snimati podatke iz ponuda drugih ponuditelja. Ponuditelji smiju samo ručno bilježiti podatke iz ponuda drugih ponuditelja.

Članak 165. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi

(3) Svaka stranka ovlaštena je izvršiti uvid u spis predmeta osim onog dijela koji je u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima označen tajnim. Stranke ne smiju kopirati, umnažati, reproducirati i fotografirati podatke iz ponuda drugih ponuditelja i ostale dokumentacije spisa. Stranke smiju samo ručno bilježiti podatke iz spisa predmeta.

Kod ocjene Ustavnog suda RH odlučne su bile sljedeće činjenice.

Nakon dostave odluke o odabiru ili odluke o poništenju, tijekom žalbenog roka, svaki ponuditelj ima pravo uvida u bilo koju ponudu, uključujući priloge uz nju, osim u one podatke koje su ponuditelji označili tajnima sukladno čl. 16. ZJN-a. Ponuditelju je pravo uvida u ponude dužan osigurati javni naručitelj (čl. 102. st. 1. i 2. ZJN.a). S druge strane, čl. 165. st. 3. ZJN-a nalazi se dijelu ''Pravna zaštita'' gdje se uređuju prava stranaka žalbenog postupka.

I u slučaju iz čl. 102. st. 3. i u slučaju iz čl. 165. st. 3. ZJN-a pravo ponuditelja odnosno stranaka iscrpljuje se u ručnom bilježenju podataka iz ponuda drugih ponuditelja odnosno iz spisa predmeta. U situaciji kad su rokovi za žalbu iznimno kratki (pet odnosno deset dana), a o ''tehničkim'' uvjetima pod kojima se mogu pribavljati podaci relevantni za žalbu ovisi i djelotvornost tog pravnog sredstva, pravdanja postojećeg pristupa pokazuju se paušalnima i nategnutim. Ustavni sud RH zaključno utvrđuje da ograničenja (mjere) propisane čl. 102. st. 3. i čl. 165. st. 3. ZJN-a nemaju razumno i objektivno opravdanje te se cilj tih mjera ne može smatrati legitimnim i ukida navedene odredbe.

 

Objavljeno: 05.02.2014.

natrag