U Nar. nov., br. 147 od 12.12.2014. objavljena je Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Osim izmjene čl. 4. podst. a) (primjena od 1.1.2015.) , Uredbom je izmijenjen i čl. 32. te su  propisani i posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom  s primjenom od 13.12.2014.

Objavljeno: 15.12.2014.

natrag