U Nar. nov., br. 30 od 5.3.2014. objavljena je Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje koja je stupila na snagu 6.3.2014.

Ovom Uredbom utvrđuje se iznos specifične trošarine i stopa proporcionalne trošarine na cigarete, minimalna trošarina na cigarete te iznos trošarine na sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje.

Trošarina na cigarete iznosi:

1. specifična trošarina 210,00 kuna za 1000 komada cigareta,

2. proporcionalna trošarina 37% od maloprodajne cijene.

 

Objavljeno: 10.03.2014.

natrag