U Nar. nov., br. 151 od 19.12.2014. objavljena je Uredba o visini minimalne plaće koja stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.029,55 kuna.

Objavljeno: 23.12.2014.

natrag