U Nar. nov., br. 47/14 od 16. travnja 2014. objavljena je Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (u nastavku: Uredba), koja stupa na snagu 24. travnja 2014. godine.

Uredba je donesena na temelju čl. 8. Zakona o trgovini Nar. nov., br. 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14), a njenim odredbama se propisuju uvjeti za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za naftne derivate i biogoriva iz tarifnih oznaka Kombinirane nomenklature Europske unije.

Objavljeno: 18.04.2014.

natrag