U Nar. nov., br. 24 od 21.2.2014. objavljena je Uredba o računanju vremena  u 2014. godini koja stupa na snagu 1. ožujka 2014.

Ljetno računanje vremena u 2014. godini počinje 30. ožujka 2014. godine u 02 h 00 min i 00 s, a završava 26. listopada 2014. godine u 03 h 00 min i 00 s.

Objavljeno: 24.02.2014.

natrag