U Nar. nov., br. 1 od 3. siječnja 2014. objavljena je Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz koja stupa na snagu dana 4. siječnja 2014.

Ovom Uredbom propisuje se način poticanja proizvodnje biogoriva za prijevoz, metodologija za izračun najviše razine prodajne cijene biodizela i bioetanola, način određivanja visine novčanog poticaja i način određivanja visine udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva, korištenje prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva te ovlasti, obveze i odgovornosti ministarstva nadležnog za energetiku, ministarstva nadležnog za financije i Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. u raspolaganju sredstvima udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva.

Proizvodnja biogoriva će se poticati sve dok se razvojem tehnologije i tržišta ne stvore uvjeti u kojima će biogoriva biti konkurentna fosilnim gorivima za prijevoz, a za ostvarivanje nacionalnog cilja stavljanja na tržište biogoriva neće biti potreban sustav poticaja.

Objavljeno: 03.01.2014.

natrag